உள்ளம் விரும்பும் இறையின்பம் (v)

ஈதுல்-ஃபித்ர் குத்பா பேருரை – வழங்கியவர் : மவ்லவி அப்பாஸ் அலீ , இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஹிதாயா தஃவா நிலையம், கோபார், சவூதி அரேபியா – 15 ஜூன் 2018 – வெள்ளிக்கிழமை – கோபார் இஃப்தார் டென்ட் வளாகம், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *