உழைப்போர் – உரிமையாளர் இவர்களைப்பற்றி இஸ்லாம் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம் – நாள் :29 ஏப்ரல் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *