எதிரிகளின்மீது நபிகளாரின் இரக்க குணம் (v)

18 ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு – சிறப்புரை: மெளலவி நூஹ் அல்தாஃபி, அழைப்பாளர், ரியாத் தஃவா நிலையம் – நாள்: 15 ஏப்ரல் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *