ஏழ்மையின் சிறப்பு ( v )

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை

வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி

அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்.

நாள்: 30 ஜனவரி 2015 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்.

[youtube id=XLaoDMm3s20]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *