ஒன்றுபடுவோம் வெற்றி பெறுவோம் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் எஸ். கமாலுத்தீன் மதனீ. இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், அல்-ஜன்னத் பத்திரிக்கை ஆசிரியர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.
நாள்: 02-05-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=ea3Ve9UWADE]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *