ஒன்-டு-ஒன் NMD தஃவா பயிற்சி வகுப்பு : 1 of 2 (v)

சிறப்பு NMD தஃவா பயிற்சி வகுப்பு – வழங்கியவர்: மவ்லவி ஜக்கரிய்யா, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி, தம்மாம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 11 நவம்பர் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய வகுப்பறை – என்.எம்.டி பிரிவு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *