ஒருநாள் மாநாடு – தலைமையுரை – நன்றியுரை (v)

19-ஆவது ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு

தலைமையுரை: மவ்லவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலைய‌ம்

நன்றியுரை: சகோ-ஸமீருல் ஹஸன், தலைமை தஃவா உதவியாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா

நாள்: 07 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *