ஒற்றுமைக்கும் வெற்றிக்கும் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் (v)

வழங்கியவர்: மெளலவி அப்துல்பாஸித் புஹாரி,
அழைப்பாளர், சென்னை, தமிழகம்.
நாள்: 10 ஏப்ரல் 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சஊதி அரேபியா

[youtube id=luikfln1L1g]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *