ஒழுக்க விழுமியங்களை நோக்கிய பயணம் (வீடியோ)

தேசிய இஸ்லாமிய மாநாடு – இலங்கை
நாள்: செப்டம்பர் 29 மற்றும் 30, 2012
இடம்: அஸ்ஸலபிய்யா கலாபீட மைதானம் – பறஹகதெனியா – இலங்கை

சிறப்புரை: அஷ்ஷைஹ்: முஃப்தி உமர் ஷரீஃப். அழைப்பாளர். தமிழகம்.

 

 [youtube id=FSF2IFzz4E4]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *