கனிந்த மரம் (வீடியோ)

16-ஆவது இஸ்லாமிய ஒருநாள் மாநாடு

இரண்டாம் அமர்வு – தலைமையுரை
வழங்கியவர்: மௌலவி. ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, அழைப்பாளர்,
எஸ்.கே.எஸ் கேம்ப், ஜுபைல் மாநகரம்.
நாள்: 18-4-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

[youtube id=5G3Ca_T8mp4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *