கப்ருடைய வேதனை – கேள்வி – பதில்

கப்ருடைய வேதனை தொடர்பான ஆதாரங்கள் நேரடியாக குர்ஆனில் வந்துள்ளதா ?

வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம்.
நாள் :06-11-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: SWCC பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *