கப்ரு ஜியாரத்தின் ஒழுங்குகள் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி,
அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
ஜுபைல், சஊதி அரேபியா.
நாள் : 18-09-2014 வியாழக்கிழமை இரவு
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=C9FvCOYm_pQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *