கப்ரை நோக்கிய பயணம் (வீடியோ)

வழங்கியவர்: மௌலவி யாசிர் ஃபிர்தௌசி, அழைப்பாளர்  ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.
நாள்: 16 ஜனவரி 2014 வியாழக்கிழமை
இடம்: மிக்தாத் பின் அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *