கருணையாளன் அல்லாஹ் ஒருவனே !!!

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை

வழங்கியவர்: மௌலவி முஹம்மது ஷரீப் பாகவி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.

நாள் : 20-12-2013 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=eGPxWKY3S2g]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *