கற்றதும் பெற்றதும் (வீடியோ)

16-ஆவது இஸ்லாமிய ஒருநாள் மாநாடு
மூன்றாம் அமர்வு – தலைமையுரை
வழங்கியவர்: மெளலவி அலாவுதீன் பாகவி,
அழைப்பாளர்,  எஸ்கேஎஸ்-  ஜுபைல், சவுதி அரேபியா
நாள்: 18-4-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

[youtube id=q3P4WcQWPyI]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *