கவலை – துன்பங்களை எவ்வாறு அணுகுவது ? (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்,
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்.
நாள் : 12-12-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

[youtube id=diHbj9Norww]

 

3 comments

  1. very usefull bayan

  2. O.S.M. Zakir Hussain

    Assalamu Alaikum. Please check audio need to be improved. Jazakallah khair.

  3. rahmathullah ibnu shahul hameed

    masha allah migaum payanulla telivaana urai jazaakumullah khairan kateera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *