கவாரிஜ்கள் என்றால் யார்? (வீடியோ)

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி 1433 ஹி

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஹம்மது மன்சூர் மதனி, அழைப்பாளர், இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் (ICC) தம்மாம்.

நாள்: ஆகஸ்டு 09, 2012 வியாழக்கிழமை

இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம், சஊதி அரேபியா.

[youtube id=TxG7BG0ytcM]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *