காஃபிர்கள் செய்யும் நன்மைகளுக்கு கூலி உண்டா? (v)

காஃபிர்கள் செய்யும் நன்மைகளுக்கு கூலி உண்டா? இல்லையென்றால் சூரத்துல் “ஜில்-ஜால்”உடைய இறுதி இரண்டு வசனங்களின் விளக்கம் என்ன?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அவர்கள் 
அழைப்பாளர் ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபார்
நாள்: 21 ஆகஸ்டு 2014 வியாழக்கிழ‌மை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=rTbVKJKTHjk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *