காதலர் தினம் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்: மவ்லவி அஸ்ஹர் ஸீலானி, அழைப்பாளர், கோபார் அழைப்பு மையம் – நாள்: 12 பிப்ரவரி 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *