காலத்தின்மீது சத்தியமாக (ஆடியோ)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முபாரக் மஸ்ஊத் மதனீ, அழைப்பாளர், இலங்கை.

நாள்: 02 நவம்பர் 2012 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம், ஜுபைல், சஊதி அரேபியா.

[youtube id=yU9V7Tw3DhA]

One comment

  1. Excellent reminder to utilize our time effectively in this life, purpose of creation and preparedness towards ‘yuvmal Qiama’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *