குர்ஆன் கூறும் வாழ்வாதாரம் (v)

சிறப்பு கேம்ப் பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி ஃப்க்ருதீன் இம்தாதி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம், ஜுபைல் மாநகரம் – நாள்: 18 பிப்ரவரி 2017 சனிக்கிழமை – இடம்: (RC-2) ஆர்ஸி-2 கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *