குர்ஆன் ஸுன்னாவை அணுகும் முறை (வீடியோ)

தேசிய இஸ்லாமிய மாநாடு – இலங்கை
நாள்: செப்டம்பர் 29 மற்றும் 30, 2012

இடம்: அஸ்ஸலபிய்யா கலாபீட மைதானம் – பறஹகதெனியா – இலங்கை

வழங்குபவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜீபுர்ரஹ்மான் உமரீ, அழைப்பாளர், தமிழகம்.

[youtube id=9yK6Cd3vNAQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *