குர்ஆன், ஹதீஸை அணுகும் முறை (வீடியோ)

குர்ஆன் ஹதீஸை எப்படி விளங்கவேண்டும், உதாரணமாக ஹஜ், உம்ராவில் செய்யும் ஸஈ எனும் தொங்கோட்டம் பற்றிய விளக்கம், மற்றும் ஸஹாபாக்கள், தாபியீன்கள் எப்படி குர்ஆன் ஹதீஸை விளங்கினார்கள் என்பனபோன்ற எண்ணற்ற பல தகவல்களை இவ்வுரை தருகிறது
வழங்கியவர்: மௌலவி, ஜமால் முஹம்மது மதனீ, அழைப்பாளர், யான்பு, சஊதி அரேபியா
நாள்: 12-04-2012 வியாழக்கிழமை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) ஜும்ஆ மஸ்ஜித்.

[youtube id=PuKwUGopfnU]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *