குர்ஆன் ஹதீஸை விளங்குவோம் (வீடியோ)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – 06-06-2013 வியாழன்

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், அல்கோபார் தஃவா நிலையம்.

  [youtube id=9WDqm_y5Ai8]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *