கூட்டாக ஜக்காத்தை வசூலிப்பவர்களிடம் ஜக்காத்தை கொடுப்பது (v)

கூட்டாக ஜக்காத்தை வசூலிப்பவர்களிடம் ஜக்காத்தை கொடுப்பது அல்லது நாமாக ஜக்காத் பெற தகுதியானவர்களை கண்டு, அவர்களுக்கு ஜக்காத்தை கொடுப்பது – இதில் எது சிறந்தது. ?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *