[கேள்வி-16/200]: ” லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் – முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ் ” என்ற‌ இரு சாட்சியங்களுக்கும் (இஸ்லாம்) மார்க்கத்திலுள்ள அந்தஸ்து யாது ?

இவ்விரண்டின் ஊடாக மட்டுமே ஒரு அடியான் இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் நுழைய முடியும்.​​​

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ  … ﴿ النور ٦٢ ﴾

உண்மையான விசுவாசிகளெல்லாம் “அல்லாஹ்வையும் அவனுடைய தூதரையும் விசுவாசங் கொண்டார்களே அத்தகையோர்தாம்” … ( அன்நூர் 62 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *