கொள்கையில் உறுதி (வீடியோ)

இஸ்திகாமத்துத் தீன்

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
மெளலவி ரஹ்மத்துல்லாஹ் இஹ்ஸானி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம்
நாள்: 04-04-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=Dp3XmBzf4B4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *