சத்திய மார்க்கம் – இஸ்லாம் (v)

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
சத்திய மார்க்கம் – இஸ்லாம்
மெளலவி, பக்ருதீன் இம்தாதி,
அழைப்பாளர் SKS கேம்ப் அல்-ஜுபைல்,
15 மே 2014 வியாழக்கிழ‌மை
மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=YSwq12cB7Ys]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *