சபிக்கப்பட்ட சமுதாயம் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மெளலவி, ஷரீஃப் பாகவி,
அழைப்பாளர், SKS, கேம்ப் அல்-ஜுபைல்
நாள்: 14 ஆகஸ்டு 2014 வியாழக்கிழ‌மை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=IEnkEjEf7H4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *