சமூக மாற்றத்தை நோக்கி … (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி- வழங்கியவர் : மவ்லவி அன்ஸார் ஹுசைன் ஃபிர்தவ்ஸி – இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ரிஸாலா தஃவா நிலையம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா – 31 மே 2018 வியாழன் இரவு – ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *