சஹாபிய பெண்களும் இன்றைய பெண்களும் (v)

ஜமியத்துல் குர் ஆன் வ அல்-ஹதீஸ் வழங்கிய
இஸ்லாமிய எழுச்சி மாநாடு

சிறப்புரை: முஃப்தி உமர் ஷரீஃப் காஸிமி, அழைப்பாளர், தமிழகம்.

நாள்: 12 அக்டோபர் 2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை
இடம்: தவ்ஹீத் பள்ளி வளாகம், கன்னியாகுமரி, தமிழகம்.

[youtube id=9ZSGnIMnNSY]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *