சாபத்திலிருந்து பாதுகாப்பு தேடுதல் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மெளலவி ஸமீம் ஸீலானி,  ஜுபைல், சஊதி அரேபியா.
நாள் : 01-05-2014 வியாழக்கிழமை இரவு
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம், ஜுபைல் மாநகரம்

[youtube id=iVkOqXud004]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *