சுத்தத்தின் சட்டங்கள் (வீடியோ)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: மௌலவி யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.
நாள் : 10-01-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=seaKCrcwVXg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *