சுன்னாவுக்கும் பித் ஆவுக்கும் இடையில் ஷஃபான் மாதம் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – உரை: மெளலவி மசூத் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா அழைப்பு மையம். நாள் :13 மே 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *