சுயபரிசோதனை (ஆடியோ)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

வழங்கியவர்: ஷேஹ் ரஹ்மத்துல்லா இம்தாதி, அழைப்பாளர், அல்கோபார் அழைப்பு மையம், சஊதி அரேபியா

நாள்: 21-09-12 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

ஆடியோ : (Download) {MP3 format -Size : 35.0 MB}

Audio Player [audio:https://suvanacholai.com/video/Monthly Bayaan 21sep12.mp3]

== [mp3j track=”https://suvanacholai.com/video/Monthly Bayaan 21sep12.mp3″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *