சுய விசாரணை (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்குவர்: மெளலவி அப்துல் அஸீஸ் முர்ஸி
அழைப்பாளர், ICC தஃவா நிலையம்
நாள்: 29-10-2015 வியாழக்கிழமை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=tB3gdGaR7Kc]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *