சுவனம் செல்ல சுலபமான வழிகள் (வீடியோ)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் எம். என். நூஹ் மஹ்ழரி, அழைப்பாளர், IDGC தஃவா நிலையம்.
நாள் : 06-12-2013 வெள்ளிக்கிழமை இரவு
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

[youtube id=2N17g-my2FY]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *