சுவர்க்கத்தை சுவைக்க வாரீர்!

சுவர்க்கம் மற்றும் அதில் கிடைக்கக்கூடிய இன்பங்கள் பற்றிய  வர்ணனைகள், அதை அடைவதற்குரிய வழிமுறைகள், இவ்வுலகில் நமக்குக் கடைக்கப்பெற்றிருக்கிற நற்பாக்கியங்களுக்காக நாம் செலுத்த வேண்டிய நன்றிக் கடன், நரக வேதனை பற்றிய எச்சரிக்கை

நிகழ்ச்சி : வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

நாள் : 19-03-2008

இடம் : அல்-கஃப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : (Download) {MP3 format -Size : 12.58 MB}

Audio Player [audio:http://www.suvanathendral.media4us.com/audio1m/paradise_lafir.mp3]


[youtube id=7zIpxUOCxkI]