சூரா நூர் விளக்க உரை (வீடியோ)

வருடாந்திர அரைநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு – ரஸ்தனூரா

வழங்கியவர்: மௌலவி யாசிர் ஃபிர்தௌசி, அழைப்பாளர்  ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.

நாள்: 17 ஜனவரி 2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ரஸ்தனூரா இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம்

[youtube id=ktT5DiJA66M]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *