சூழ்ந்துகொள்ளும் வானவர்கள் (v)

சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மெளலவி எம். ரஹ்மத்துல்லாஹ் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம், சவூதி அரேபியா. – நாள்: 14 மார்ச் 2017 செவ்வாய்கிழமை – இடம்: ஆர்ஸி-2 கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *