செல்வமும் குடும்பமும் சோதனையே …(v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: ரஹ்மத்துல்லாஹ் இஹ்ஸானி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம்
நாள்: 16 ஜனவரி 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் பள்ளி வளாகம்

[youtube id=MQagDxtNQGs]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *