சொர்கத்தை தடுக்கும் மூன்று (வீடியோ)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை

வழங்கியவர்: மௌலவி. ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, அழைப்பாளர்,

எஸ்கேஎஸ் கேம்ப், ஜுபைல் மாநகரம்.

நாள் : 07-02-2014 வெள்ளிக்கிழமை

இடம் : ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்.

 [youtube id=Puu6vR4Qhu0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *