சுவனத்தில் ஒரு வீடு (v)

வாராந்திர பையான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் அலாவுதீன் பாகவி. இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தம்மாம். – நாள்: 28 பிப்ரவரி 2013 வியாழக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் பின் அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *