சொர்க்கத்தை தடுக்கும் மூன்று (வீடியோ)

அல்லாஹ் அழகானவன், அவன் அழகானவற்றை விரும்புகிறான். அழகுடன் ஆடை அணிவது பெருமையல்ல. பெருமை என்பது யாதெனில் சத்தியம் எது என்று தெளிவாக தெரிந்த பின்னும் அதை நிராகரிப்பதுதான் பெருமை.  கண்ணியம் என்பது அல்லாஹ்வின் மேலாடை, பெருமை என்பது அல்லாஹ்வின் கீழாடை. எவன் ஒருவன் இவ்விரண்டில் தான்தான் உயர்ந்தவன் என்று போட்டி போடுகிறானோ அவனுக்கு அழிவு நிச்சயம். அல்லாஹ்வுடைய தூதரவர்கள் ஒருமுறை…… (தொடர்க….)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் ஃபக்ருதீன் இம்தாதி,
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகர், சவுதி அரேபியா.
நாள்: 29-8-2013 வியாழன்
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) ஜும்ஆ மஸ்ஜித்.

  [youtube id=f6j3Sl3zmj0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *