சொர்க்கத்தை பெற்றுத்தரும் நல்லமல்கள் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மெளலவி ஹனீஃபா
அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம்
நாள்: 10 செப்டம்பர் 2015 வியாழக்கிழமை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் பள்ளி வளாகம்

[youtube id=U84chp4-IMA]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *