ஜும்ஆ – அஸர் ஜம்உ செய்து தொழலாமா ? (v)

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்.
நாள்: 18 ஜூலை 2014 வெள்ளிக்கிழமை ஜும் ஆ தொழுகைக்குப் பிறகு …
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

ஜும்ஆ தொழுகையையும் அஸர் தொழுகையையும் சேர்த்து (ஜம்உ செய்து) தொழலாமா ?

[youtube id=s571G_Y1-QA]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *