ஜும்ஆ உரையும் முன் சுன்னத் தொழுகையும் (வீடியோ)

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி

வழங்கியவர்: அலி அக்பர் உமரி, தமிழகம்

நாள்: மே-2009

இடம்: அல்கோபார், சஊதி அரேபியா.

[youtube id=dbuV4BVbAkQ]

One comment

  1. சலாம், ஜும்மாவுக்கு முன் சுன்னத்தா? அல்லது பள்ளின் காணிக்கை தொழுகையா? தாங்கள் சொல்வது விவரம் தேவை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *