ஜும்ஆ நாளின் சிறப்புகள் – வீடியோ

ஜும்ஆ நாளின் சிறப்புகள், ஒழுங்குகள் பற்றி இந்த உரை விளக்குகின்றது.

வழங்கியவர் : முஹம்மத் அஸ்ஹர் ஸீலானி, அழைப்பாளர், அல்கோபார் தஃவா நிலையம் (சிங்களமொழிப்பிரிவு)

நாள்: 21-01-2010 – வியாழன் இரவு

இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சஊதி அரேபியா.

[youtube id=fOGAVYwhII4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *