தக்தீர்-விதி (v)

மெளலவி, ஷரீஃப் பாகவி,
அழைப்பாளர், SKS, கேம்ப் அல்-ஜுபைல்,
21 மே 2014 வியாழக்கிழ‌மை
மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=ET75nQwOw84]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *