தஜ்ஜால் வருகையும் குழப்பங்களும் [3-5]

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம் – நாள்: 04-6-2015 வியாழக்கிழ‌மை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாக (மறுமை நாளின் அடையாளங்கள் – தொடர் 6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *